เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี มอบเงินผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก
10 ก.พ. 2559 \\ 1228 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ โดย นางสะอาด อุดมศรีลาภ รองนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ ชมรมผู้สูงอายุ

เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุที่ป่วยทุพพลภาพ และมีโรคประจำตัวพร้อมทั้งมอบเงินสวัสดิการตามโครงการ สำรวจผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและจุลเจือครอบครัว จำนวน 5 ราย รายละ 2,000 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,000 บาทRate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง