ต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
19 พ.ค. 2559 \\ 1026 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสราวุธ อินทะพันธ์ ปลัดเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ที่มาศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน โดยเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ มีการบริหารด้านการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี และได้น้อมนำโครงการพระราชดำริ การคัดแยกขยะเปียกมาทำปุ๋ยหมักในบ่อคอนกรีต อันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีการลงพื้นที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียตามแนวพระราชดำริ ประจำภาคตะวันออก และมีการบรรยายให้ความรู้โดย นางสาววิไล  อัตถาหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม... By งานประชาสัมพันธ์

Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง