ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 39 (พ.ศ.2559) เรื่อง ให้สีที่มีสารตะกั่วเป็นส่วนผสมเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
15 มิ.ย. 2559 \\ 1228 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 39 (พ.ศ.2559) เรื่อง ให้สีที่มีสารตะกั่วเป็นส่วนผสมเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมา
[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]


Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง