พิธีปลูกต้นไม้ เนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ ๗๐ ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา
15 ส.ค. 2559 \\ 1075 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๕๙ นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้ เนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ ๗๐ ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา ซึ่งจัดขึ้นโดย พระครูจารุเขมากร เจ้าอาวาสวัดทองทั่ว อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ จำนวน ๔๐๐ ต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อีกทั้งเพื่อสร้างทัศนวิสัยที่สวยงามให้กับวัดทองทั่ว ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่มีอายุกว่า ๒๐๐ ปี เป็นที่ประดิษฐานของ หลวงพ่อทอง (พระพุทธสุวรรณมงคลศากยมุนีศรีสรรเพ็ชญ์) พระพุทธรูปเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลาย

Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง