โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปีงบประมาน ๒๕๕๙
22 ส.ค. 2559 \\ 935 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ นางสะอาด อุดมศรีลาภ รองนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปีงบประมาน ๒๕๕๙โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง เดินทางโดยการปั่นจักรยานไปฟังธรรมะและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ณ วัดทองทั่ว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่จะได้ยึดหลักธรรมคำสอนเป็นเครื่องเตือนใจในการปฏิบัติงานว่าจะต้องยึดมั่นในความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบแบบแผนและประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ

Rate:
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง