พิธีลงนามสัตยาบัน เพื่อร่วมสร้าง "จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด"
25 ส.ค. 2559 \\ 1121 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ นางสะอาด อุดมศรีลาภ รองนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ นายสราวุธ อินทะพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ร่วมพิธีลงนามสัตยาบัน เพื่อร่วมสร้าง "จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด" โดยกลไกประชารัฐ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมนิว แทรเวิล ลอด์จ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง