ประชุมสภา สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑
26 ก.ย. 2559 \\ 1099 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์คณะผู้บริหาร สมาชิสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมสภา สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง