เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
3 ต.ค. 2559 \\ 956 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี และเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ โดยมีนางสุจิตรา ศรีนาม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นางรชอร พูลสิทธิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายสราวุธ อินทะพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ นายชูศักดิ์ คงธนาคมธัญกิจ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๔ ตำบลคลองนารายณ์ พนักงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จำนวน ๑ ราย ที่ฐานะครอบครัวยากจน พร้อมมอบสิ่งของที่จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวัน

Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง