เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความจงรักภักดี
22 พ.ย. 2559 \\ 784 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ วันที่ ๒๒ พ.ย. ๕๙ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จัดกิจกรรม รวมพลังแห่งความจงรักภักดี ที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มาอย่างยาวนานและตลอดไป ที่บริเวณคลองภักดีรำไพ ตรงทางเข้า บ้านหมู่ - ศาลาแดง - บ่อเอก นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนกลุ่มสตรีอาสาเทศบาลพลับพลานารายณ์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เกษตรกรชาวนา ชาวสวนกลุ่มชมรมนักปั่นจักรยาน และชาวบ้านที่ได้ประโยชน์โดยตรงจากคลองภักดีรำไพ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เนื่องจากคลองภักดีรำไพ แห่งนี้ ถือเป็นโครงการพระราชดำริที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานให้กรมชลประทานจัดสร้างเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในเขตเมืองจันทบุรี และ ช่วยเหลือภัยแล้งเกษตรกรชาวสวนผลไม้พื้นที่ลุ่มน้ำจันทบุรี โดยมีการจัดกิจกรรมขับเสภา “คลองภักดีรำไพ” ประธานในพิธีกล่าวคำปฏิญาณ ผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหมดร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ร่วมกันร้องเพลงพระราชนิพนธ์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  และยังมีประชาชนจิตอาสานำอาหารมาจัดเลี้ยงโรงทานถวายเป็นพระราชกุศลฯ พร้อมทั้งมีการแจกภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในคราวฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี 9 มิถุนายน 2549 .....เนื้อข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี 

Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง