ประกาศ เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลตรุษจีน
26 ม.ค. 2560 \\ 996 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ ด้วยระหว่างวันที่ ๒๖-๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยปกติชาวไทยเชื้อสายจีนจะประกอบพิธีเซ่นไหว้วิญญาณบรรพบุรุษและสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่วงศ์ตระกูลตามธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติกันมา เพื่อเป็นการป้องกัน

ประกาศเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลตรุษจีน

                ด้วยระหว่างวันที่ ๒๖-๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยปกติชาวไทยเชื้อสายจีนจะประกอบพิธีเซ่นไหว้วิญญาณบรรพบุรุษและสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่วงศ์ตระกูลตามธรรมเนียมที่ถือปฏิบัติกันมา

                เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอัคคีภัยและอุบัติภัยทางถนนของประชาชนในช่วงเทศกาลตรุษจีน เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จึงขอความร่วมมือประชาชน ร้านค้า และหน่วยงานต่างๆ ให้เพิ่มความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้น โดยปฏิบัติดังนี้

                ๑. ระมัดระวังการใช้ไฟ เตาแก๊ส และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ไม่จุดธูปเทียนหรือเสียบปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าทิ้งไว้

                ๒. การจุดประทัดจะทำให้เกิดประกายไฟ จึงต้องไม่แขวนและจุดในบริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้หรือเป็นเชื้อเพลิง

                ๓. การเผากระดาษเงินกระดาษทอง ต้องทำในภาชนะที่ไม่ติดไฟ ไม่เผาบริเวณที่มีลมแรง ต้องคอยระวังไม่ให้กองไฟใหญ่จนเกินไป

                ๔. ก่อนออกเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ให้ตรวจดูให้แน่ใจว่า ธูป เทียน หรือกระดาษที่เผาไว้ดับหมดแล้ว

                ๕. อย่าก่อไฟหรือจุดไฟเผาขยะ เศษวัชพืช สิ่งปฏิกูลบริเวณข้างทาง

                ๖. ขอความร่วมมือร้านค้า งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณสถานที่ที่กฎหมายกำหนด ห้ามจำหน่ายให้กับบุคคลที่อายุต่ำกว่า ๒๐ ปี และในเวลาห้ามจำหน่ายตามที่กฎหมายกำหนด

                ๗. งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่หรือโดยสารรถทุกชนิด

 

                ๘. ขอให้ผู้ใช้รถตรวจสอบและบำรุงรักษารถให้อยู่ในสภาพที่พร้อมและขณะใช้รถใช้ถนนขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายและวินัยจราจรอย่างเคร่งครัดRate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง