ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.เขาพระนอน
1 ก.พ. 2560 \\ 1155 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ลูกจ้าง มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การคัดแยกขยะเปียกมาทำปุ๋ยหมักในบ่อคอนกรีต บรรยายโดย น.ส.วิไล  อัตถาหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง