โครงการฝึกสอนทักษะกีฬามวยไทย เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
22 ก.พ. 2560 \\ 856 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกสอนทักษะกีฬามวยไทย ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชน ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมกีฬามวยไทยให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย เยาชนใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด รู้จักป้องกันตัวเอง การฝึกหัดเป็นประจำย่อมมีทักษะติดตัวไปตลอดเวลา สามารถนำไปใช้ได้ในยามคับขัน เพื่อการป้องกันตัว และการช่วยเหลือผู้อื่น

Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง