โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
21 เม.ย. 2560 \\ 1063 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จัดสถานที่บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และขึ้นทะเบียนสัตว์สุนัขและแมว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการฯและให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า

โดยจะจัดให้บริการตามสถานที่ดังนี้

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560

เวลา 09.00 – 12.00 น. วัดทองทั่ว ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

เวลา 13.00 – 16.00 น. วัดเนินสูง ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

วันพุธที่ 26 เมษายน 2560

เวลา 09.00 – 12.00 น. วัดดอนตาล ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

เวลา 13.00 – 16.00 น. เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

หมายเหตุ         

1. ให้บริการเฉพาะสุนัขและแมวในเขตเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์เท่านั้น

2. เจ้าของสุนัขและแมวโปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยเพื่อลงทะเบียน

 

3. เจ้าของสุนัขและแมวที่ไม่สามารถนำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนยังสถานที่ให้บริการข้างต้น และประสงค์จะขอรับวัคซีนไปฉีดเอง ขอให้นำบัตรประจำตัวประชาชนและกระติกใส่น้ำแข็งมาขอรับวัคซีน ณ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น.Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง