โครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ และคัดกรองมะเร็งช่องปาก
4 ส.ค. 2560 \\ 765 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสะอาด อุดมศรีลาภ รองนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ และคัดกรองมะเร็งช่องปาก ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองนารายณ์ โดยเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ได้สนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพให้กับ รพ.สต.คลองนารายณ์ เพื่อจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งช่องปาก ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ซึ่งปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับมะเร็งช่องปาก ที่เป็นภัยร้ายใกล้ตัว และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง