โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชน เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
10 ส.ค. 2560 \\ 709 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชน เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีนางสะอาด  อุดมศรีลาภ รองนายกเทศมนตรีฯกล่าวรายงาน โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชน มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อเป็นการเตรียมการและสนับสนุนในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาลฯ ช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวให้มีอาชีพเสริม สามารถอยู่ร่วมกันกับครอบครัวโดยไม่ต้องไปทำงานต่างถิ่น โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ คณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาฯ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ คณะกรรมการชุมชน และประชาชนทั่วไป จำนวนกว่า ๒๐๐ คน

Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง