ปลัดนำพนักงาน อวยพรปีใหม่และมอบกระเข้าของขวัญ นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์
8 ม.ค. 2561 \\ 722 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ นายสราวุธ อินทะพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ นำพนักงานเทศบาล ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ๒๕๖๑ นายณัฐวัฒน์  เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑ เพื่อเป็นการรับโอวาทและขอพรจากนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ โดยนายณัฐวัฒน์  เรืองชัยโชค ได้ให้โอวาทในเรื่องความสามัคคี การทำงานโดยการมีส่วนร่วมภายในองค์กร และอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดลบันดาลให้ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตดังปราถนาต่อๆไป

Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง