โครงการฝึกสอนทักษะกีฬามวยไทย เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
7 มิ.ย. 2561 \\ 409 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางสะอาด อุดมศรีลาภ รองนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกสอนทักษะกีฬามวยไทย เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ สนามมวยโรงเรียนวัดดอนตาล ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนประชาชนในเขตเทศบาลฯ และพื้นที่ใกล้เคียงร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมกีฬามวยไทยให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด รู้จักป้องกันตัวเอง การฝึกหัดเป็นประจำย่อมมีทักษะติดตัวไปตลอดเวลา สามารถนำไปใช้ได้ในยามคับขันเพื่อการต่อสู้ป้องกันตัว และการช่วยเหลือผู้อื่น 

Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง