ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
28 มิ.ย. 2561 \\ 608 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ที่อยู่

ประเภท

ความสามารถ/ความชำนาญ

1.

นางบุญชู แพทย์ศาสตร์

59/1 หมู่ 13 ต.พลับพลา

ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์

มีความชำนาญในการทำดอกไม้จันท์

2.

นายชลอ  สุจินต์

65/2 หมู่ 13 ต.พลับพลา

การละเล่น

มีความชำนาญในการทำว่าวดุ๊ยดุ๋ย

3.

นางสาววิไล  แดงเปี่ยม

15 หมู่ 13 ต.พลับพลา

ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์

มีความชำนาญในการทำผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก เช่น กระเป๋า รองเท้า

4.

นางอำพร  วิสุทธิ

38 หมู่ 12 ต.คลองนารายณ์

ขนมไทย

มีความชำนาญในการทำขนมไทยเช่น ขนมต้น ควยลิง

5.

นางไพเราะ  เลขากาญ์

49 หมู่ 12 ต.คลองนารายณ์

อาหารพื้นบ้าน

มีความชำนาญในการทำอาหารพื้นบ้าน เช่น ยำยวญ

6.

นายมนัส  ศิริพล

38 หมู่ 1 ต.คลองนารายณ์

ประเพณีและพิธีกรรม

สัปเหร่อ พิธีกรทางศาสนา

7.

นางสาวถนอมศรี  เกษราธิคุณ

44 หมู่ 12 ต.คลองนารายณ์

ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์

มีความชำนาญในการนำซองกาแฟมาสานทำกระเป๋า ตะกร้า
Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง