พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา
10 ส.ค. 2561 \\ 331 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ วันที่ ๙ สิงหาคม ๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙ และรับฟังการบรรยาย คุณธรรม จริยธรรม หัวข้อ คุณค่าของชีวิต จากนายสราวุธ  อินทะพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง