ประชาสัมพันธ์สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคน
24 ต.ค. 2561 \\ 341 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ ด้วยสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน ๑๕ ราย จาก ๑๓ จังหวัด ได้แก่ภาคกลาง ๓ ราย คือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๑ ราย และจังหวัดระยอง ๒ ราย ภาคใต้ ๓ ราย ในจังหวัดสงขลา ๑ ราย จังหวัดตรัง ๑ ราย จังหวัดพัทลุง ๑ ราย และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๘ ราย ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ ๑ ราย จังหวัดนครราชสีมา ๑ ราย จังหวัดบุรีรัมย์ ๒ ราย จังหวัดหนองคาย ๑ ราย จังหวัดยโสธร ๑ ราย จังหวัดกาฬสินธุ์ ๑ ราย จังหวัดมุกดาหาร ๑ ราย และภาคเหนือ ในจังหวัดตาก ๑ ราย เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกท่าน เฝ้าระวังสัตว์เลี้ยงที่มีอาการผิดปกติ ให้ขังสัตว์เลี้ยงของท่านไว้เป็นเวลา ๑๐-๑๕ วัน เพื่อสังเกตอาการ

Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง