โครงการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนและโครงการอบรมความรู้ทางกฎหมายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงวัย
18 ม.ค. 2562 \\ 260 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ น.ส.ฐิติรัตน์ ชลายน อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนและโครงการอบรมความ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี ได้จัดอบรมโครงการ อบรมความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนและโครงการอบรมความรู้ทางกฎหมายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงวัย เช่น การแนะนำสิทธิของผู้สูงอายุ การคุ้มครองผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรม หรือถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย แนวทางการให้ความช่วยเหลือทางคดีแก่ผู้สูงอายุ และกฎหมายในด้านต่างๆ โดยขอความอนุเคราะห์ให้เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ คัดเลือกผู้สูงวัยที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จำนวน 100 ท่าน เข้าร่วมรับการอบรม  

Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง