โครงการช่วยเหลือภัยแล้งภายในเขตเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
6 มี.ค. 2562 \\ 347 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ ชาวบ้านในตำบลคลองนารายณ์ อ.เมือง จันทบุรี รวมพลังช่วยกันต่อท่อสูบน้ำระยะไกล เตรียมผันน้ำจากคลองภักดีรำไพ ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี / เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ / ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองจันทบุรี / ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลคลองนารายณ์ / คณะสงฆ์วัดทองทั่ว ได้นำชาวบ้าน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี เกษตรกร ร่วมกันต่อท่อสูบน้ำระยะไกลเพื่อเตรียมสูบน้ำจากคลองภักดีรำไพ เข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนผลไม้ที่กำลังจะประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำในการบำรุงผลผลิต อันอาจจะส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเสียหาย และขาดรายได้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีได้เตรียมเครื่องสูบน้ำระยะไกล และ อุปกรณ์ท่อส่งน้ำมาสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกร และอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนเป็นพลังสามัคคีในการช่วยกันต่อท่อสูบน้ำระยะทางรวม 5 กิโลเมตร โดยจะสูบน้ำจากคลองเตย ที่ผันมาจากคลองภักดีรำไพลัดเลาะไปตามลำคลองขึ้นไปพื้นที่สูงบริเวณฝายต้นน้ำคลองนารายณ์ ก่อนจะปล่อยน้ำลงมาตามลำคลองช่วยเหลือ ป้องกัน แก้ไขปัญหาภัยแล้งแก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลคลองนารายณ์และพื้นที่ใกล้เคียง ที่เกษตรกรกำลังประสบปัญหาเนื่องจากผลผลิตต้องการน้ำในการบำรุงรักษา หากขาดแคลนน้ำในช่วงนี้จะส่งผลทำให้ผลผลิตที่กำลังออกลูกได้รับความเสียหาย และเกษตรกรจะขาดรายได้ โดยนายธนพล กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี กล่าวยืนยันว่าน้ำในคลองภักดีรำไพที่จะผันเข้าคลองเตยและสูบไปช่วยเหลือเกษตรกรมีนักวิชาการทางการเกษตรได้ตรวจสอบค่า PHคุณภาพน้ำแล้วสามารถนำไปใช้เพื่อการเกษตรได้ และ ชาวจันทบุรีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชดำริ ให้กรมชลประทานดำเนินการขุดคลองภักดีรำไพเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเมือง และ เป็นแหล่งกักเก็บน้ำในการอุปโภค บริโภค และครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกหลังจากที่จะผันน้ำจากคลองภักดีรำไพ ไปช่วยเหลือเกษตรกรป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ขณะที่ นายบุญชาญ ชื่นเจริญ เกษตรกรชาวสวนผลไม้ หมู่ที่ 4 ต.คลองนารายณ์ อ.เมือง จันทบุรี กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และ หากไม่มีคลองภักดีรำไพกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งเกษตรกรคงลำบากเพราะปีนี้แล้งจัดกว่าปีที่ผ่าน ๆ มา น้ำที่กักเก็บไว้ในสระน้ำภายในสวนมีเพียงพอแค่หล่อเลี้ยงต้นไม่ให้ยืนต้นตาย หากไม่มีน้ำมาเติมผลผลิตคงได้รับความเสียหายแน่นอน

เนื้อข่าว : เพจข่าวจันทบุรีRate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง