โครงการฮูลาฮูปเพื่อสุขภาพโรงเรียนวัดทองทั่ว
9 ส.ค. 2562 \\ 239 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ โครงการฮูลาฮูปเพื่อสุขภาพของโรงเรียนวัดทองทั่ววันที่ 9 สิงหาคม 2562 นางสะอาด อุดมศรีลาภ รองประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ พร้อมด้วยนายสราวุธ อินทะพันธ์ุ เลขานุการกองทุนฯ พร้อมคณะกรรมการ อนุกรรมการ ร่วมโครงการฮูลาฮูปเพื่อสุขภาพของโรงเรียนวัดทองทั่ว โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์
[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]


Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง