โครงการสุขาภิบาลอาหารที่ดี
9 ส.ค. 2562 \\ 226 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ โครงการสุขาภิบาลอาหารที่ดี โรงเรียนวัดทองทั่ว 9 สิงหาคม 2562 นายสราวุธ อินทะพันธ์ุ เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประธานพิธีเปิดโครงการสุขาภิบาลอาหารที่ดี โรงเรียนวัดทองทั่ว เพื่อให้เด็กเยาวชนได้รู้ถึงประโยชน์ในการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง