ประกาศควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
15 พ.ย. 2562 \\ 340 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ อำเภอเมืองจันทบุรี ได้รับแจ้งจากจังหวัดจันทบุรีว่าขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่หลายจังหวัด ผู้ที่จะทำการขนย้ายต้นพันธุ์ จะต้องขออนุญาตขนย้ายก่อนทุกครั้ง

ขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดขอนแก่นจึงได้ออกประกาศ เรื่องควบคุมขยายพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง เพื่อควบคุม ป้องกัน และยับยั้งการระบาดของโรค มิให้กระจายเข้าไปในพื้นที่ ผู้ที่จะทำการขนย้ายต้นพันธุ์ จะต้องขออนุญาตขนย้ายก่อนทุกครั้ง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอส่งประกาศ เรื่อง การควบคุมขยายพันธุ์ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง สามารถดาวน์โหลด หลักเกณฑ์และวิธีการขออนุญาต การอนุญาต แบบหนังสืออนุญาต และวิธีการขนย้ายต้นพันธุ์ ท่อนพัน ได้ตามลิ้งก์ที่แนบมานี้


[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]


Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง