ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลเมืองน่าน
21 พ.ย. 2562 \\ 255 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. เทศบาลพลับพลานารายณ์ ให้การต้อนรับคณะที่มาศึกษาดูงาน จากเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ได้รับฟังการบรรยายสรุป โครงการคัดแยกขยะเปียกนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักในกล่องคอนกรีต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ได้น้อมนำโครงการพระราชดำริ มาจากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี
Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง