การป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลตรุษจีน
22 ม.ค. 2563 \\ 257 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ ประกาศจากสำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยและอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลตรุษจีนด้วยระหว่างวันที่ 23 - 27 ม.ค. 63 เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยปกติชาวไทยเชื้อสายจีนจะประกอบพิธีเช่นไหว้วิญญาณบรรพบุรุษและสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่วงศ์ตระกูล ในช่วงเทศกาลตรุษจีน จึงมีการเดินทางกราบไหว้ขอพร ตลอดจนเดินทางไปพักผ่อนและท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆ จึงมีโอกาสเกิดอุบัติภัยทางถนนจนอาจสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและหลักทรัพย์สินของประชาชนได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอัคคีภัยและอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลตรุษจีน เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จึงขอความร่วมมือทุกท่าน ให้เพิ่มความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้น ดังรายละเอียดตามภาพ

Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง