เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กในวัยเรียนให้กับโรงเรียนวัดดอนตาล
30 ก.ค. 2563 \\ 83 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กในวัยเรียนให้กับโรงเรียนวัดดอนตาล

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก เพราะเด็กเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นอนาคตของชาติ ที่ต้องได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต รวมไปถึงเด็กที่มีปัญหาสุขภาพช่องปาก เช่น ฟันผุ ทางกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงอนุมัติงบประมาณในการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กในวัยเรียนให้กับโรงเรียนวัดดอนตาลขึ้น ซึ่งเป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์ เป็นการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและผู้ปกครองมีความรู้และสามารถดูแลสุขภาพในช่องปากของตนเองและคนในครอบครัว ให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นต่อไปRate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง