สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการ
13 ส.ค. 2563 \\ 152 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ งานทะเบียนราษฎร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลพลับพลานาราย์ ประจำเดือนมีนาคม 2562จำนวนผู้มารับบริการทั้งสิ้น 61 ราย

Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง