โรงเรียนวัดดอนตาลจัดทำโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำจัดเหาในเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดดอนตาล ประจำปีงบประมาณ 2563
21 ส.ค. 2563 \\ 387 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายสราวุธ อินทะพันธุ์ ปลัดเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ได้เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำจัดเหาในเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดดอนตาล ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนวัดดอนตาล ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกอง
โรคเหาเป็นโรคที่พบกันบ่อยมากใน กลุ่ม นักเรียนตั้งแต่ชั้นปฐมวัยจนถึงประถมศึกษาโดยพบว่ามีนักเรียนติดเหาประมาณ 80-90 % ซึ่งโรคเหา นอกจากก่อให้เกิดความรำคาญกับผู้ที่เป็นเนื่องจากมีอาการคันศีรษะแล้วยังทำให้เสียสมาธิในการเรียน เสียบุคลิกภาพ และยังเป็นพาหะนำไปติดผู้อื่นต่อไป วิธีการรักษาเหา จะต้องทำการรักษาผู้ที่เป็นเหาและผู้ที่อยู่ใกล้ชิดควบคู่กันไป โดยต้องทำการควบคุมไม่ให้เหาแพร่กระจาย และป้องกันไม่ให้เกิดการติดเหาซ้ำ
ดังนั้น จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้นักเรียนหญิงของโรงเรียนวัดดอนตาล ได้รับความรู้เรื่องการกำจัดเหาด้วยตนเองและผู้ปกครอง อีกทั้งเพื่อรณรงค์ให้ผู้ปกครองและเด็กวัยเรียน มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพร่างกายและกำจัดเหาอย่างถูกวิธี


Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง