กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม 2563)
14 ต.ค. 2563 \\ 177 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม 2563) เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ กิจกรรมจัดขึ้น ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริฯ 7 ทศวรรษการครองราชย์ 13 หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นำโดย นายณัฐวัฒน์  เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมกันทำความสะอาด ตัดหญ้า เก็บเศษขยะ บริเวณริมคลองภักดีรำไพ

Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง