เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ และกองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตัดหญ้าบริเวณถนนซอยวัดดอนตาล
18 พ.ย. 2563 \\ 51 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ และกองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ตัดหญ้าบริเวณถนนซอยวัดดอนตาลเพื่อปรับภูมิทัศน์ และสะดวกต่อผู้สัญจรไปมา

Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง