เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ลงพื้นที่ตัดหญ้า บริเวณซอยบุญนาค และซอยไทยอโกฟู๊ด
24 พ.ย. 2563 \\ 46 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ลงพื้นที่ตัดหญ้า บริเวณซอยบุญนาค และซอยไทยอโกฟู๊ดเพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์ สะดวก ปลอดภัยต่อผู้สัญจรไปมา

Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง