ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.คำพอุง
26 พ.ย. 2563 \\ 39 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ วันนี้ (26 พ.ย. 63) ทต.พลับพลานารายณ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ทต.คำพอุง จ.ร้อยเอ็ด ที่มาศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ซึ่งเทศบาลฯได้น้อมนำโครงการพระราชดำริมาจากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย การคัดแยกขยะเปียกมาทำเป็นปุ๋ยหมักในกล่องคอนกรีต โดยมีนางศิริเพ็ญ นาคสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีฯ ให้การต้อนรับ และนางสาววิไล อัตถาหาร ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม บรรยายให้ความรู้แก่คณะศึกษาดูงาน

Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง