ประชาสัมพันธ์อัตราภาษีป้าย 1 มกราคม พ.ศ.2564
2 ธ.ค. 2563 \\ 199 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ขอประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563

*****อัตราภาษีป้ายตามที่กำหนดในกฎกระทรวงนี้ ให้ใช้บังคับสำหรับป้ายที่ต้องเสียภาษีป้าย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป*****Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง