ประชุมพนักงานประจำปี
23 ธ.ค. 2563 \\ 122 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ วันที่ 22 ธ.ค. 63 ทต.พลับพลานารายณ์ ประชุมพนักงานประจำปีเพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้าง ให้มีแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามระเบียบและเป็นแนวทางเดียวกัน โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม และชี้แจงนโยบาย

Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง