ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.พะลาน จ.อุบลราชธานี
23 ธ.ค. 2563 \\ 133 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ วันที่ 23 ธ.ค. 63 ทต.พลับพลานารายณ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.พะลาน จ.อุบลราชธานี ที่มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ซึ่งเทศบาลฯได้น้อมนำโครงการพระราชดำริมาจากโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย การคัดแยกขยะเปียกมาทำเป็นปุ๋ยหมักในกล่องคอนกรีต โดยมี นางสะอาด อุดมศรีลาภ รองนายกเทศมนตรีฯ ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้แก่คณะศึกษาดูงาน

Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง