ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
21 ม.ค. 2564 \\ 87 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่าด้วย การละหมาดวันศุกร์ (ญุมอะห์) ที่มัสยิด ในพื้นที่ควบคุม (ฉบับที่ 1/2564)Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง