คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานและชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดฤดูกาลผลิต ปี พ.ศ.25641
10 มี.ค. 2564 \\ 145 ผู้อ่าน \\ พิมพ์หน้านี้ คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 498/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานและชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดฤดูกาลผลิต ปี พ.ศ.25641
Rate:
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง