โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

จำนวนผู้เข้าชม : 10 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 20 เม.ย. 2566
เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 20 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จัดกิจกรรมตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒ วรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวของประชาชนในเขตเทศบาลฯ ณ วัดดอนตาล และซอยสุนทรธรรม (บ้านคุณอรวรรณ ระรื่น) สำหรับวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น.- 12.00 น. จะดำเนินการออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ชุมชนย่อยที่ 1 คลองตะเฆ่ (บ้าน สท.พิน จัทรังษี) และเวลา 13.00 - 15.30 น. ให้บริการ ณ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000