โครงการ 7 วันระวังอันตราย สงกรานต์สร้างวินัย ลดอุบัติภัยทางถนน เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

จำนวนผู้เข้าชม : 17 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 11 เม.ย. 2566
นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์มอบรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่

วันนี้ (11 เม.ย. 66) เวลา 08.00 น. นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาล และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมพิธีเปิด โครงการ 7 วันระวังอันตราย สงกรานต์สร้างวินัย ลดอุบัติภัยทางถนน เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2566 รวม 7 วัน เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรไปมา โดยมีจุดบริการ กาแฟ น้ำดื่ม ไว้สำหรับบริการแก่ผู้ที่สัญจรผ่านไปมา สามารถแวะจอดพักได้อย่างปลอดภัย

นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์กล่าวเปิดงาน
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000