โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป (บวชเณร ๑๐๔ รูป)

จำนวนผู้เข้าชม : 21 ครั้ง
ประกาศ ณ วันที่ : 14 ม.ค. 2566
ภาพถ่ายเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมงาน

โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป (บวชเณร ๑๐๔ รูป) วันนี้ (๑๔ ม.ค. ๖๖) เวลา ๐๕.๓๐ น. ณ วัดป่าคลองกุ้ง นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นประธานในพิธีฯ บรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป (บวชเณร ๑๐๔ รูป) โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลร่วมพิธี การจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป (บวชเณร ๑๐๔ รูป) จัดขึ้นเพื่อถวายพระพรชัยแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน

ภาพถ่ายเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมงาน
facebook line
เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์

9 หมู่ 14 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จันทบุรี 22000