กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยะมหาราช)

ประกาศ ณ วันที่ : 21/10/2022วันนี้ (21 ต.ค. 65) เวลา 8.30 น. ณ วัดทองทั่ว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นางศิริเพ็ญ นาคสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยะมหาราช) โดยมีนายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพื้นที่วัดทองทั่ว

441