ร่วมรับชมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล และประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปลูกจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรม

ประกาศ ณ วันที่ : 09/12/2022วันนี้ (9 ธ.ค. 65) เวลา 9.45 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ นายสราวุธ อินทะพันธุ์ ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาล และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับชมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล และประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปลูกจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้แนวคิด ZERO Tolerance

5

 

5

 

5

 

5

 

5

 

5