โครงการ 7 วันระวังอันตราย เทศกาลปีใหม่ ลดอุบัติภัยทางถนน “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

ประกาศ ณ วันที่ : 29/12/2022วันนี้ (29 ธ.ค. 65) เวลา 09.00 น. นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาล และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมพิธีเปิด โครงการ 7 วันระวังอันตราย เทศกาลปีใหม่ ลดอุบัติภัยทางถนน ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566 รวม 7 วัน โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรไปมา

 

พิธีเปิด โครงการ 7 วันระวังอันตราย เทศกาลปีใหม่ ลดอุบัติภัยทางถนน ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566

 

พิธีเปิด โครงการ 7 วันระวังอันตราย เทศกาลปีใหม่ ลดอุบัติภัยทางถนน ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566

 

พิธีเปิด โครงการ 7 วันระวังอันตราย เทศกาลปีใหม่ ลดอุบัติภัยทางถนน ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566

 

พิธีเปิด โครงการ 7 วันระวังอันตราย เทศกาลปีใหม่ ลดอุบัติภัยทางถนน ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566

 

พิธีเปิด โครงการ 7 วันระวังอันตราย เทศกาลปีใหม่ ลดอุบัติภัยทางถนน ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566

 

พิธีเปิด โครงการ 7 วันระวังอันตราย เทศกาลปีใหม่ ลดอุบัติภัยทางถนน ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566

 

พิธีเปิด โครงการ 7 วันระวังอันตราย เทศกาลปีใหม่ ลดอุบัติภัยทางถนน ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566

 

พิธีเปิด โครงการ 7 วันระวังอันตราย เทศกาลปีใหม่ ลดอุบัติภัยทางถนน ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566

 

พิธีเปิด โครงการ 7 วันระวังอันตราย เทศกาลปีใหม่ ลดอุบัติภัยทางถนน ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566

 

พิธีเปิด โครงการ 7 วันระวังอันตราย เทศกาลปีใหม่ ลดอุบัติภัยทางถนน ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566

 

พิธีเปิด โครงการ 7 วันระวังอันตราย เทศกาลปีใหม่ ลดอุบัติภัยทางถนน ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566