โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป (บวชเณร ๑๐๔ รูป)

ประกาศ ณ วันที่ : 14/01/2023โครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป (บวชเณร ๑๐๔ รูป)

วันนี้ (๑๔ ม.ค. ๖๖) เวลา ๐๕.๓๐ น. ณ วัดป่าคลองกุ้ง

นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นประธานในพิธีฯ บรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป (บวชเณร ๑๐๔ รูป) โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลร่วมพิธี การจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป (บวชเณร ๑๐๔ รูป) จัดขึ้นเพื่อถวายพระพรชัยแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน

นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นประธานในพิธีฯ บรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป (บวชเณร ๑๐๔ รูป) โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลร่วมพิธีนายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นประธานในพิธีฯ บรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป (บวชเณร ๑๐๔ รูป) โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลร่วมพิธีนายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นประธานในพิธีฯ บรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป (บวชเณร ๑๐๔ รูป) โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลร่วมพิธีนายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ เป็นประธานในพิธีฯ บรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป (บวชเณร ๑๐๔ รูป) โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการบริหารของเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลร่วมพิธี