ฝึกซ้อมแผนการระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น

ประกาศ ณ วันที่ : 25/11/2022วันนี้ (25 พ.ย. 65) นายณัฐวัฒน์ เรืองชัยโชค นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ มอบหมายให้ นายสราวุธ อินทะพันธุ์ ปลัดเทศบาลฯ นำเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และพนักงานเทศบาล ดำเนินการฝึกซ้อมแผนการระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น เพื่อเป็นการทบทวนการระงับเหตุเพลิงไหม้ ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หากเกิดสถานการณ์จริง จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นระบบ ส่งผลให้สามารถควบคุมเพลิงไหม้ได้อย่างทันท่วงที โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายเสนาะ รุ่งลอย วิทยากรประจำหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ มาเป็นวิทยากรการฝึกอบรมในครั้งนี้

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1

 

1