เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ลงพื้นที่ฉีดล้างถนน

ประกาศ ณ วันที่ : 03/03/2022เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ลงพื้นที่ฉีดล้างถนนเส้นพลับพลาไปหลัง อส. เพื่อความสะอาด สะดวก และปลอดภัย ต่อผู้สัญจรไปมา

12