ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ทั้ง 3 ศูนย์

ประกาศ ณ วันที่ : 20/05/2022วันนี้ (20 พ.ค. 65) นางศิริเพ็ญ นาคสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลพลับพลานารายณ์ พร้อมด้วยปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ทั้ง 3 ศูนย์ ได้แก่ ศพด.วัดดอนตาล ศพด.วัดเนินสูง และศพด.วัดทองทั่ว เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนในวันที่ 23 พ.ค. 65 โดยเน้นย้ำในเรื่องของมาตรการป้องกัน COVID - 19 การเว้นระยะห่าง และชี้แจงมาตรการให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

11114