กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ วัฒนธรรมอาสา ทำดีทั้งแผ่นดิน ณ วัดทองทั่ว

ประกาศ ณ วันที่ : 27/07/2022ทต.พลับพลานารายณ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "วัฒนธรรมอาสา ทำดีทั้งแผ่นดิน" ณ วัดทองทั่ว

วันนี้ (27 ก.ค. 65) เวลา 09.30 น. นางสะอาด อุดมศรีลาภ รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย ปลัดเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "วัฒนธรรมอาสา ทำดีทั้งแผ่นดิน" เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โครงการรวมใจเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ วัดทองทั่ว ต.คลองนารายณ์ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี

111111